Athena & Aphrodite. Een dans van het hoofd naar het hart

Tijdens deze mondiale transformatie en de voorzichtige heropstart zoeken we met zijn allen naar een nieuwe balans. Als vrouwen staan we hier voor een extra uitdaging. We hebben daadkracht nodig om de boel te laten draaien in het nieuwe normaal. Maar we willen niet meer terug naar het vroegere normaal. Waarin we maar door en door doen. De kinderen, het werk, onze man, de was en de strijk. Als we druk zijn, krijgen veel gedaan maar we hebben ook behoefte aan zachtheid en rust. We verlangen naar tijd voor onszelf, vervuld van liefde en zelfgenegenheid. 

Deze verlangens worden in de mythologie gesymboliseerd door twee godinnen. 

Athena is de nuchtere krijgsgodin. Zij zorgt ervoor dat we ons hoofd erbij houden en praktisch denken. 

Aphrodite is de godin van de liefde, schoonheid en sensualiteit. Zij is een machtig archetype met een magnetische aantrekkingskracht. Het wezenskenmerk van Aphrodite is expressie. Aphrodite vertegenwoordigt het spirituele proces waarbij alle tegendelen in ons innerlijk met elkaar worden verzoend en wij vanuit onbaatzuchtige liefde een heel mens worden

Veel vrouwen cultiveren de daadkrachtige Athena in zichzelf terwijl ze hunkeren naar de zachtheid, speelsheid en sensualiteit van Aphrodite. 

Als we Athena omarmen dan bereiken we succes. 

Aphrodite brengt ons liefde. 

Het is ons doel om die plek te vinden waar deze krachten in harmonie samenwerken in plaats van elkaar te bevechten. 

We hebben in het dagelijks leven weinig vrouwelijke rolmodellen die deze energieën in balans hebben. Heel kort door de bocht gezegd ben je of een babe met botox die teveel gericht is op zichzelf of de carrierevrouw die als een generaal haar huishouden bestuurt en uitgeput raakt. Sommge vrouwen hebben een oordeel naar de kracht van Aphrodite. Als je seksueel en sensueel bent, kan je niet competent en intelligent zijn. 

Dus kies wie je wil zijn.  

Je hoeft niet te kiezen. 

Dit webinar is een gratis introductie waarin we de energie van de Godin leren kennen en opwekken. 

Het activeren van de Godin Aphrodite kan ons helpen om te verenigen. Zij is immers de godin die ons helpt om een wedergeboorte te ervaren. Oprijzend uit de wateren vertegenwoordigt Aphrodite, die als koningin van de hemel ook de belichaming is van het licht, een vorm van bewustzijn dat tot verbondenheid leidt in plaats van tot scheiding. Ze brengt samen wat normaal gescheiden wordt gehouden. Ze vertegenwoordigt een liefhebbend, verbindend, transformatief bewustzijn. 

Wanneer we haar energie activeren dan voert de verleidelijke warmte van deze Godin ons naar de diepte van onze ziel. Zij kan ons helpen om steeds verfijndere vormen van liefde en innerlijke rust te ervaren. Als we over ‘liefde’ spreken, wordt er wel eens gezegd dat je pas van een ander kan houden, als je ook van jezelf houdt. Aphrodite draait het om. Als je van iemand anders kan houden, kan je ook van jezelf houden.

De tempel van Aphrodite is een inner refuge waarin tegenstellingen een harmonieus geheel vormen. Deze energie is een spirituele vortex en voor iedereen toegankelijk. Het vraagt enkel dat we ruimte voor haar maken en de innerlijke en uiterlijke stappen zetten om de trappen van haar tempel te betreden. Je kan dit ook de weg van het hoofd naar het hart noemen.

Wat komt aan bod in het webinar: 

  • Balanceren van je daadkracht (hoofd) en je zachtheid (hart)
  • Activeren en cultiveren van zelfliefde en sensualiteit
  • Helen van verwondingen en oordelen over de vrouwelijke seksualiteit
  • Je relaties met mannen helen

Komen er bezwaren op? Want als vrouw ben je de regulerende kracht van het gezin. De boel moet wel draaien. 

·       Wie ben ik om die energie te activeren. Ga ik mezelf niet verloochenen want ik voel me geen senuele vrouw.

·       Ik kan toch niet toegeven aan ruimte voor mezelf terwijl de keuken er vuil bij ligt en de kinderen nog huiswerk moeten maken. 

·       Ik kan toch niet aan mijn man vragen om de kinderen even van me over te nemen terwijl hij het ook druk heeft. 

·       Ik wil dat mijn man naar me kijkt en denkt: wow jij bent een goddelijke vrouw maar ik ben te moe om daar ook nog werk van te maken.  Dat voelt als een extra taak op mijn to do lijst. 

·       Ik moet eerst slank, mooi, strak, goed opgeleid, succesvol, …zijn voor ik de gloed Aphrodite energie mag ervaren. 

Athena staat symbool voor the human doing. Come on. Hoger, verder, beter. Doen doen doen. Aphrodite symboliseert the human being: Ik ben liefde. 

Iedereen heeft toegang tot deze godinnen. Het gaat ook niet over afleren of verliezen. We hebben de kwaliteiten van beide energieën nodig. Maar wel in balans want elke godin buiten haar tempel kan zich als een demon gedragen. We kunnen de kwaliteiten van deze godinnen leren cultiveren en de schaduwkanten leren ‘containen’. 

De Aphrodite energie gaat over de innerlijk gevoelde gloed ervaren die een magnetische werking heeft op de buitenwereld. Wanneer we haar energie activeren dan voert de verleidelijke warmte van deze Godin ons naar de diepte van onze ziel. 

Ik hoop dat je met me meegaat op een reis om de kracht van deze Godin in jezelf te ontmoeten.

Nieuwsgierig naar dit webinar, stuur ons een mail naar info@curious.biz, en we bezorgen jou de link van de opname. 

Wat leiders kunnen leren van bijen en bloemen, ook in post corona

“Bijen maken bloemen mooier”.  Dat was de titel van een artikel van Lotte Steens in de Standaard.

Het artikel geeft een inkijk in een experiment met twee velden planten.

De bestuiving van een veld werd overgelaten aan bijen. Een ander veld werd bestoven met zweefvliegtuigen.

Wat bleek?

Na een aantal generaties begonnen de planten van elkaar te verschillen. De bloemen die door bijen bestoven werden, werden groter, mooier en geuriger. Generatie na generatie versterkten de planten de eigenschappen die bijen appreciëren.

Daartegenover staken de planten die bestoven werden door de zweefvliegtuigen schraal af. Die waren niet alleen kleiner, sommige bloemstructuren degenereerden. Door de genetische verarming bleken ze veel vatbaarder voor ziekten.

Wat is de relatie met leiderschap? 

Technologie kan nooit oprechte aandacht vervangen.

Niet alleen planten maar ook mensen verpieteren zonder belangstelling en een waarderende blik. Mensen bloeien op als ze oprechte aandacht krijgen.

De corona crisis nodigde uit tot een digitale transformatie. 

We zijn massaal online gaan werken. Velen van ons hebben het comfort en de veiligheid ervaren van een scherm. 

We willen het comfort niet helemaal kwijt. Tegelijkertijd treedt er na een tijd ‘schermmoeheid’ op wanneer het contact te vluchtig blijft. 

In post corona tijden met een overvloed aan online trainingen en managementtools, is er meer dan ooit nood aan mensen die de vaardigheid van de oprechte dialoog beheersen.

Dat vraagt aandacht kunnen vrijmaken, de ander laten uitspreken, niet meteen met je eigen oplossing er door heen fietsen. Het vermogen om in de diepte te kunnen luisteren. 

Je scherm muten en de ander ‘pinnen’ zodat je enkel zijn beeld ziet, kan daarbij helpen. Maar enkel met de intentie om oprechte aandacht te geven, zal dit authenthiek voelen. 

Zowel in offline opleidingen als in onze webinars besteden we veel aandacht aan het vermogen om echt contact te maken en op een dieper niveau naar iemand te luisteren. 

Bij ons geen webinars met enkel slides en het gezicht van de trainer in een klein hoekje. Dit is prima voor pure kennisoverdracht. 

Echt leren, transformeren vraagt zoveel meer dan enkel kennis. 

Met belangstelling vragen stellen opent de ander zijn blik. 

Het is verbazingwekkend wat mensen bereid zijn om te delen als ze maar voelen dat er oprecht geluisterd wordt. Er ontstaat verbondenheid in de groep. Waardoor je later ook verder met elkaar komt als het spannend wordt en moeilijke zaken moeten besproken worden.

Enkel oprechte aandacht is niet voldoende. We hebben als leider ook het lef nodig om de ander te onderbreken in zijn denkproces en hem op een ander spoor te zetten. 

Een goede leider is een liefdevolle pitbull. Die je als het ware in je nekvel pakt en je blik opent voor nieuwe perspectieven. Want mensen willen niet zozeer gelijk halen. Ze willen vooral gehoord en vervolgens uitgedaagd worden. 

Wil je zelf verder ontwikkelen als leider? Wil je onze manier van begeleiden ervaren?

Neem dan eens deel aan een gratis inspiratie sessie. 

Onze magical mornings zijn ideaal om je dag mee te starten. 

Meer informatie op curious.biz 

Wil je graag meer connectie maken? Als leidinggevende vergroot dit je impact en versterkt het de veerkracht in je team. Weet jij wat jouw medewerkers écht bezig houdt? Vraag het eens. En laat je verrassen door het antwoord. 

Deel je gedachten, we leren van elkaar. 

Als je collega’s of netwerk interesse hebben, deel het. Ze zullen jou dankbaar zijn en wij ook.